Ratsimbazafy, Arthur Bien Aimé, Andry Maharo Andrianarivelo, Narison Mbolanirina Lala Rakotomahefa, Heriniaina Rakotoarisoa, Van Cuong Miora Anissa, Jean De La Croix Rasolonjatovo, and Norotiana Rabesandratana. 2020. “A Retrospective Study of Pediatric Urinary Tract Infections of Tamatave University Hospital Center, Madagascar”. Asian Journal of Pediatric Research 3 (4), 1-8. https://doi.org/10.9734/ajpr/2020/v3i430132.